3 - Utvalgene Sport og Turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

3 - Utvalgene Sport og Turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NBs styre fordeler arbeidsoppgavene for de ulike utvalgene gjennom AFA-kartet.

 

2.Hvert enkelt utvalg ledes av en person som sitter i NBs styre.

 

3.Lederen av et utvalg velger de medarbeidere som sammen med lederen skal inngå i  utvalget.

 

4.Hvor mange medlemmer som inngår i et utvalg kan variere.

 

5.NBs Ansvars-, Fullmakt- og Arbeidsfordelingskart (AFA-kart) fastslår hvert enkelt utvalgs rettigheter og plikter.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

3.1 - Sportsutvalg

 

3.2 - Turneringsutvalg