3.10 - Straff

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.10 - Straff

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Følgende handlinger anses som feil og fører til fire straffepoeng, dersom ikke en høyere poengsum er indikert i punkt (a) til (d) under. Straffene er:
 
a. verdien av en ball som er «on» ved å:

i. støte før dommeren er ferdig med å legge en farget ball som blir brukt som friball på prikk;
ii. støte køballen mer enn én gang i løpet av et støt;
iii. støte mens ingen av føttene har kontakt med gulvet;

iv. spille utenfor tur, eller støte før motstanders tur er over og dermed bryte 2.6;
v. spille på feil måte fra ball i hånd, inkludert åpningsstøtet;
vi. forårsake at køballen bommer på alle objektballer;

vii. forårsake at køballen går ned i et hull;
viii. forårsake at køballen blir snookret bak en friball, bortsett fra tilfeller som beskrevet i 3.12(b)(ii)

ix. spille et hoppstøt;

x. spille med en kø som ikke er standard; eller

xi. konferere med en partner og dermed bryte 3.17(e)
 

b. verdien av ballen som er «on» eller ballen det gjelder, alt etter hvilken som er høyest, ved å:

i. støte når en hvilken som helst ball ikke har kommet til ro;

ii. støte før dommeren er ferdig med å legge en farget ball som ikke blir brukt som friball på prikk;
iii. forårsake at en ball som ikke er «on» faller ned i et hull;

iv. forårsake at køballen først treffer en ball som ikke er «on»;

v. gjøre et skyvestøt;

vi. berøre en ball eller ballmarkør som er i spill; eller

vii. forårsake at en ball blir tvunget av bordet;
 

c. verdien av ballen som er «on» eller den høyeste verdien av de to ballene det gjelder hvis en forårsaker at køballen først treffer to baller, bortsett fra to røde (når rød er ballen som er «on»), eller en friball og en ball som «on» på likt;
 

d. sju poeng hvis den aktive utøveren:
i. bruker en ball som ikke er på bordet til et hvilket som helst gjøremål;
ii. bruker en gjenstand til å måle mellomrom eller avstander;
iii. berører en ball under konsultasjon, som beskrevet i 3.14(g);
iv. spiller mot rød ball, eller en friball, og deretter en rød ball i påfølgende støt;
v. bruker en annen ball enn hvit som køball for et hvilket som helst støt etter at partiet har startet;
vi. ikke erklærer hvilken ball han er «on» hvis han er snookret eller blir bedt av dommeren om å gjøre det; eller
vii. etter å ha puttet en rød ball (eller friball nominert som rød ball), gjør en feil før en farget ball har blitt nominert.