3.10 - Alvorlige feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 3 - 8-Ball >

3.10 - Alvorlige feil

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Feilene som er oppført under punkt 3.8 Tap av parti, fører til at aktiv utøver taper pågående parti. Ved 6.17 Usportslig opptreden, velger dommeren en type straff som tilsvarer art av overtredelse.