3.11 - Feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.11 - Feil

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Hvis det blir begått en feil, skal dommeren umiddelbart erklære FEIL.

a. Hvis den aktive utøveren ikke har gjort et støt, avsluttes turen hans umiddelbart og dommeren annonserer straffen.
 
b. Hvis et støt har blir gjort, skal dommeren vente til støtet er fullført før han annonserer straffen.
 
c. Hvis dommeren ikke dømmer feil, og motstanderen heller ikke gjør krav på dette før neste støt er gjort, skal feilen ses bort fra.
 
d. En farget ball som ikke er blitt lagt korrekt tilbake på prikk skal forbli på sin posisjon, med unntak av hvis den er av bordet, hvorpå den skal bli lagt korrekt tilbake på prikk.
 
e. Alle poeng som er tatt i en serie før det dømmes feil blir tildelt og godkjent, men en aktiv utøver kan ikke ta poeng for baller som blir puttet i et støt der det dømmes feil.
 
f. Det neste støtet skal spilles fra der hvor køballen kommer til ro, eller fra ball i hånd dersom køballen forlater bordet.
 
g. Hvis mer enn én feil blir begått i samme støt, skal straffen med den høyeste verdien gjelde.
 
h. Utøveren som gjør en feil:

i. pådrar seg straff som beskrevet i regel 3.10 (Straff); og
ii. er nødt til å spille det neste støtet hvis neste utøver ber om det.

i. Hvis den aktive utøveren i en situasjon der han er snookret eller hindret, gjør en feil på en hvilken som helst ball, inkludert køballen mens han forbereder seg på å støte, og motstanderen ber ham om å spille igjen, skal motstander ha mulighet til å velge om ballen som er «on» skal være den samme som den var før feilen, det vil si:

i. Hvilken som helst rød ball, der rød ball var ballen som var «on»;
ii. Den fargede ballen som er «on», der alle røde baller har forlatt bordet; eller
iii. En farget ball som den aktive utøveren velger, i tilfeller hvor ballen som er «on» var en farget ball etter at en rød ball hadde blitt puttet; eller
iv. Muligheten til å spille den neste røde ballen, eller den gule ballen dersom ingen røde baller gjenstår.

En ball som er blitt flyttet på skal replasseres til sin opprinnelige posisjon av dommeren, dersom utøveren som ikke har gjort feil forlanger dette.