3.12 - Snookret etter en feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.12 - Snookret etter en feil

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Hvis køballen er snookret etter at en feil er begått (se 2.17), skal dommeren erklære FRIBALL.

a. Hvis utøveren som har neste tur velger å spille neste støt:

i. kan han nominere hvilken som helst ball som ballen som er «on», bortsett fra friballen;
ii. en nominert ball skal regnes som, og tilegne seg verdien av ballen som er «on». Hvis ballen puttes skal den legges tilbake på sin egen prikk.

b. Det er en feil hvis køballen:

i. ikke treffer den nominerte ballen først, eller samtidig med ballen som er «on», eller
ii. alle røde baller, eller ballen som er «on», etter støtet er snookret av friballen som ble nominert, bortsett fra når rosa og svart ball er de eneste objektballene som er igjen på bordet.

c. Hvis friballen puttes skal den legges tilbake på prikk og verdien av ballen legges til poengsummen.
 
d. Hvis ballen som er «on» puttes etter at køballen traff den nominerte ballen først, eller samtidig med en ball som er «on», legges verdien av ballen som «on» til poengsummen. Denne ballen legges ikke tilbake på bordet.
 
e. Hvis både den nominerte ballen og ballen som er «on» puttes, gis det bare poeng for ballen som var «on», bortsett fra hvis det var en rød. I så tilfelle gis det poeng for hver ball som ble puttet. Friballen blir da lagt tilbake på prikken sin og ballen som var «on» legges ikke tilbake på bordet.
 
f. Hvis utøveren som gjorde feil blir bedt om å spille igjen, gjelder ikke friballen.