3.15 - Ball flyttet på av noen andre enn den aktive utøveren

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.15 - Ball flyttet på av noen andre enn den aktive utøveren

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Hvis en ball som enten ligger i ro eller er i bevegelse blir forstyrret av noen andre enn den aktive utøveren, skal den replasseres av dommeren til den posisjonen han mener at den opprinnelig lå, eller ville ha endt opp, uten at det tildeles noen straff.

a. Denne regelen skal inkludere tilfeller der en annen hendelse eller person gjør at den aktive utøveren flytter på en ball, men skal ikke gjelde i tilfeller der en ball flytter på seg på grunn av en defekt i bordstrukturen, bortsett fra i tilfeller der en ball som er lagt på prikk flytter på seg før neste støt er blitt gjort.

b. Ingen av utøverne skal straffes dersom dommeren flytter på ballene.