3.17 - Snooker med to utøvere på hvert lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.17 - Snooker med to utøvere på hvert lag

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. I et sett med to utøvere på hvert lag, skal hvert lag bytte på å åpne partiene, og rekkefølgen på utøverne skal bestemmes før starten på hvert parti og må opprettholdes gjennom hele partiet.
 
b. Utøverne kan endre på utøverekkefølgen før starten på hvert nye parti.
 
c. Hvis det gjøres en feil og det kommer en forespørsel om å spille igjen, skal utøveren som gjorde feilen gjøre neste støt, og rekkefølgen på utøverne forblir uendret. Hvis feilen var at gal utøver på laget gjorde støtet, skal regelbryterens partner miste sin tur, uansett om regelbryteren blir bedt om å spille på nytt igjen eller ikke.

d. Hvis et parti ender med uavgjort, gjelder regel 3.4. Hvis det blir nødvendig å legge svart ball tilbake på prikk, kan paret som spiller første støt velge hvilken utøver som gjør støtet. Utøverekkefølgen må deretter fortsette på samme måte som i partiet.

e. Partnere kan konferere med hverandre i løpet av et parti, men ikke mens en av dem er den aktive utøveren og har nærmet seg bordet, før serien avsluttes med et støt som ikke gir poeng, eller en feil.