3.18 - Bruk av spesialutstyr

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.18 - Bruk av spesialutstyr

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Det er den aktive utøverens ansvar både å plassere og fjerne alt utstyr han bruker på bordet.

a. Den aktive utøveren er ansvarlig for alle gjenstander, inkludert, men ikke begrenset til, reker og forlengere som han bruker på bordet, uansett om han eier dem eller de er lånt (bortsett fra av dommeren), og han vil straffes for enhver feil han gjør ved bruk av dette utstyret.

b. Alt utstyr som normalt finnes ved et bord, og som er sørget for av andre, inkludert dommeren, er ikke den aktive utøverens ansvar. Hvis det skulle vise seg at dette utstyret ikke er i orden og dette gjør at den aktive utøveren berører en eller flere baller, skal det ikke dømmes feil.

c. Dommeren skal, hvis nødvendig, replassere baller iht. 3.15, og den aktive utøveren skal, hvis i en serie, få lov til å fortsette, uten å straffes.