3.19 - Tolkning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.19 - Tolkning

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. I alle tilfeller i disse reglene og definisjonene hvor det grammatiske hankjønn er brukt, skal disse også gjelde for, og inkludere, kvinner.

b. Det kan være tilfeller der det er nødvendig å tilpasse hvordan reglene blir praktisert for personer med funksjonshemninger. Dette gjelder spesielt og for eksempel:

i. 3.10(a)(iii) skal ikke gjelde for personer i rullestol; og
 ii. en utøver skal, etter spørsmål til dommer, bli fortalt hvilken farge en ball har, hvis han ikke er i stand til å skille mellom farger, som for eksempel rød og grønn.

c. Hvis det ikke er noen dommer, som for eksempel i vennskapelig spill, skal motstanderen eller motstanderlaget regnes som dommer og håndheve disse reglene.