3.1 - Forstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 3 - 8-Ball >

3.1 - Forstøt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Utøveren som vinner førstøtet bestemmer hvem som skal gjøre åpningsstøtet (se 1.2 Førstøt for å bestemme rekkefølgen) i det første partiet. Det er standard med annethvert brekk, men se turneringsbestemmelse 15. Etterfølgende brekk.