3.1 - Sportsutvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 3 - Utvalgene Sport og Turnering >

3.1 - Sportsutvalg

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Sportsjefens (SpS) ansvarsområde er toppidrett innenfor de ulike grenene Carambole, Pool og Snooker.

2.SpS leder arbeidet i sitt utvalg og har ansvaret for å rekruttere 3 medlemmer som skal inngå.

3.Medlemmene i utvalget representerer alle tre grener (Carambole, Pool og Snooker) og begge kjønn.

 

Se mer informasjon i underkapittelet:

3.1.1 - Ansvar og oppgaver