3.1.1 - Ansvar og oppgaver

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 3 - Utvalgene Sport og Turnering > 3.1 - Sportsutvalg >

3.1.1 - Ansvar og oppgaver

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Ansvar og oppgaver som skal bearbeides av Sportsutvalget inkluderer (ikke prioritert rekkefølge):

a.I fellesskap med Turneringsutvalget og de andre utvalgene å utarbeide mål og handlingsplan for Sportsutvalget med utgangspunkt i den vedtatte idrettspolitiske plan til enhver tid.

b.Holde seg oppdatert på gjeldende TBR i den hensikt å kunne fange opp signaler fra organisasjonen som krever forslag til endring i denne.

c.Tilrettelegge toppidretten og sørge for helhetlig opplegg for, og oppfølgning av, aktuelle landslag, hjemme og ute.

d.Talentutvikling.

e.Utarbeide detaljerte årsplaner med økonomiske prioriteringer.

f.I samarbeid med landslagstrener å innstille utøvere til representasjonsoppgaver.

g.I samråd med generalsekretær ha ansvar for pressemeldinger vedrørende landslag og representasjon.

h.Samarbeide med administrasjonen og øvrige utvalgene.

i.Informere om utvalgets arbeid gjennom artikler på NBs hjemmeside.

j.Fortløpende orientere generalsekretær/styret om sitt arbeid.

k.Skrive beretning til Tinget.