3.2 - Posisjon på baller

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.2 - Posisjon på baller

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a.I starten på hvert parti er køballen ball i hånd og objektballene er posisjonert på bordet som følger:

i. de røde ballene er formet som en tettpakket likesidet trekant. Den røde ballen som danner spissen på trekanten skal være plassert på bordets senterlinje, over pyramideprikken på en slik måte at den er så nærme rosa ball som mulig uten å berøre den. Basen av trekanten skal være nærmest og parallelt med hodevantet.

ii. de seks fargede ballene på prikkene som beskrevet i 1.1(f).
 

b. Hvis en feil i klargjøringen av bordet blir gjort, vil 3.7(c) gjelde. Partiet starter da som beskrevet i 3.3(c).
 

c. Etter at et parti har startet, kan en ball i spill bare bli rengjort av dommeren etter rimelig forespørsel av den aktive utøveren og:

i. posisjonen på ballen, hvis den ikke ligger på prikk, skal markeres med en passende gjenstand før ballen løftes for rengjøring;

ii. gjenstanden som blir brukt til å markere posisjonen av en ball som rengjøres, skal anses som og tilegne seg verdien av ballen helt til ballen har blitt rengjort og lagt tilbake. Hvis en ikke-aktiv utøver berører eller forstyrrer gjenstanden, skal dommeren dele ut straff og regelbryteren skal straffes som om han var den aktive utøveren, uten å påvirke rekkefølgen på hvem som spiller. Dommeren skal hvis nødvendig legge tilbake gjenstanden eller ballen som rengjøres til posisjonen sin, på en måte han anser som tilfredsstillende, selv om den ble plukket opp.