3.2 - Turneringsutvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 3 - Utvalgene Sport og Turnering >

3.2 - Turneringsutvalg

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Turneringssjefens (TS) ansvarsområde er turnering innenfor de ulike grenene Carambole, Pool og Snooker.

2.TS leder arbeidet i sitt utvalg og har ansvaret for å rekruttere de medlemmer som skal inngå (antall fastsettes av TS, men minst tre medlemmer i tillegg til TS).

3.Medlemmene i utvalget representerer alle tre grener (Carambole, Pool og Snooker), og begge kjønn.

 

Se mer informasjon i underkapittelet:

3.2.1 - Ansvar og oppgaver