3.2.1 - Ansvar og oppgaver

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 3 - Utvalgene Sport og Turnering > 3.2 - Turneringsutvalg >

3.2.1 - Ansvar og oppgaver

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Ansvar og oppgaver som skal bearbeides av fagområdet Turnering inkluderer (ikke prioritert rekkefølge):

a.I fellesskap med Sportsutvalget og de andre utvalgene å utarbeide mål og handlingsplan for Turneringsutvalget med utgangspunkt i den vedtatte idrettspolitiske plan til enhver tid.

b.Utarbeide terminlisten og sørge for tilfredsstillende gjennomføring av regionale turneringer, norgescup og norgesmesterskap, i tråd med gjeldene regler.

c.Forbundets kontakt og rådgiver i turneringsspørsmål (klubbturneringer osv).

d.Utvikle forbundets turneringstilbud.

e.Holde seg oppdatert på gjeldende TBR i den hensikt å kunne fange opp signaler fra organisasjonen som krever forslag til endring i denne., samt godkjenne turneringsledere.

f.I samråd med Informasjonsutvalget å ha ansvaret for pressemeldinger vedrørende turneringer i Norge.

g.Samarbeide med administrasjonen og de øvrige utvalgene.

h.Informere om utvalgets arbeid gjennom artikler på NBs hjemmeside.

i.Fortløpende orientere generalsekretær/styret om sitt arbeid.

j.Skrive rapport til Tinget.