3.3 - Spillmodus

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.3 - Spillmodus

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Utøverne skal fastslå utøverrekkefølgen ved loddtrekning eller på annen forhåndsbestemt måte. Vinneren kan velge hvilken utøver som spiller først.

 

a. Rekkefølgen som blir bestemt må holdes uendret gjennom hele partiet, med unntak av når en utøver blir bedt om å spille et støt på nytt etter en feil.
 

b. Det skal veksles på hvilken utøver eller lag som spiller først på starten av hvert parti i løpet av et sett.
 

c. Den første utøveren spiller fra ball i hånd. Partiet påbegynnes når køballen har blitt plassert på bordet og vært i kontakt med tuppen på køen enten:

i. når et støt blir gjort; eller

ii. ved prøvestøt.
 

d. Hvis et parti blir påbegynt av feil utøver eller lag:

i. skal det startes på nytt på en korrekt måte, uten straff, hvis bare ett støt er gjort og ingen feil har blitt gjort siden; eller

ii. så fortsetter man som normalt hvis et nytt støt er blitt gjort, eller en feil er begått etter fullføringen av det første støtet, og korrekt rekkefølge vil bli gjenopptatt i det følgende partiet slik at en utøver eller et lag vil ha startet i tre sammenhengende parti; eller

iii. så skal det, i tilfeller det blir erklært en fastlåst situasjon (se 3.16.), bli startet på nytt av den korrekte utøveren eller laget.
 

e. For at et støt skal være rettferdig, må ingen av overtredelsene som er beskrevet nedenfor i 3.10. (Straff) oppstå.
 

f. Frem til alle røde baller er borte fra bordet, er en rød ball eller en friball nominert som rød ball som er «on» ved det første støtet i en tur, og verdien av hver røde ball og alle friballer som blir nominert som rød ball, puttet i samme støt, blir lagt sammen og gir poeng.
 

g. i. Hvis en rød ball, eller en friball nominert som rød ball, blir puttet, spiller den samme utøveren det neste støtet. Den neste ballen som er «on» er en farget ball som utøveren velger selv. Hvis denne blir puttet gir den poeng og den fargede ballen legges tilbake på prikk igjen;

ii. Serien fortsettes ved å putte røde og fargede baller vekselsvis helt til alle de røde er borte fra bordet og, der det er aktuelt, en farget ball har blitt spilt som følge av puttingen av den siste røde ballen.

iii. De fargede ballene blir da «on» i stigende rekkefølge etter deres verdi iht. 3.1(a). Når disse puttes forblir de av bordet, med unntak av det som er fastsatt i 3.4. og den aktive utøveren spiller det neste støtet på neste fargede ball som er «on».

iv. Hvis den aktive utøveren, i en serie, spiller før dommeren er ferdig med å legge tilbake en farget ball på prikk, selv om alle andre baller er i ro, vil ikke verdien på den fargede ballen bli lagt til poengsummen og 3.10(a) (i) eller 3.10(b) (ii) gjelder.
 

h. Røde baller blir vanligvis ikke lagt tilbake på bordet etter at de er puttet eller tvunget av bordet uavhengig av det faktum at en utøver på en slik måte kan dra nytte av en feil. Det er likevel unntak, som beskrevet i 3.2(c) (ii), 3.9, 3.14(b) og (f), 3.15(a) og 3.18(c).
 

i. Hvis den aktive utøveren mislykkes med å putte en ball, må han forlate bordet uten unødige forsinkelser. Begår han en feil før, eller mens han forlater bordet, vil han bli straffet iht. 3.10. Det neste støtet skal da spilles fra der køballen kommer til ro, eller fra ball i hånd hvis køballen er utenfor bordet, bortsett fra når køballen er lagt tilbake, som beskrevet i 3.14(e)
 

j. Hvis en ball entrer et hull og deretter spretter tilbake til spilleflaten, vil den ikke gjelde som puttetDen aktive utøveren har ingen rett til innvending hvis dette skjer på grunn av et fullt hull.