3.3 - Korrekt åpningsstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 3 - 8-Ball >

3.3 - Korrekt åpningsstøt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Følgende regler gjelder ved åpningsstøt:

 

a)Køballen må plasseres bak hodelinjen.

b)Ingen baller må meldes, og køball trenger ikke treffe noen spesiell objektball først.

c)Om aktiv utøver gjør ball og åpningsstøtet ellers er korrekt, får han fortsette og bordet er fortsatt åpent (se 3.4 Åpent bord / Valg av ballgruppe).

d)Om ingen objektball går i hull må minst fire baller drives i et eller flere vant, ellers blir åpningsstøtet meldt feil og innkommende utøver har valget

1)å akseptere situasjonen på bordet som det er, eller

2)å legge opp på nytt å brekke selv, eller

3)å legge opp på nytt å la den feilende utøveren få brekke på nytt.

e)Hvis 8-ballen går i hull i et godkjent åpningsstøt er dette ikke en feil. Om 8-ballen går i hull i brekket har aktiv utøver valgene;

1)å replassere 8-ballen på fotprikk og fortsette spillet, eller

2)å brekke på nytt.

f)Om aktiv utøver senker 8-ballen og forløper (se definisjon 8.6 Forløp) har motstander valgene;

1)å replassere 8-ballen på fotprikk og spille med ball i hånd bak hodelinjen, eller

2)å brekke på nytt.

g)Om en objektball hopper ut av bordet i et åpningsstøt, er det feil. Baller som hopper ut av bordet skal ikke replasseres (unntatt 8-ballen), og innkommende utøver har valget

1)å akseptere situasjonen på bordet som det er, eller

2)å ta ball i hånd bak hodelinjen.

h)Om aktiv utøver begår noen feil som ikke er nevnt ovenfor, har innkommende utøver valget

1)å akseptere situasjonen på bordet som det er, eller

2)å ta ball i hånd bak hodelinjen.