3.4 - Avslutning på part, sett eller kamp

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.4 - Avslutning på part, sett eller kamp

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. Når svart ball er den eneste gjenværende objektballen på bordet, avsluttes partiet første gang en utøver tar poeng eller begår en feil, bortsett fra hvis følgende betingelser er til stede:
 i. poengsummen er lik; og

 ii. den totale poengsummen ikke er relevant.
 

b. Hvis begge betingelser i a., som nevnt ovenfor inntreffer:

 i. blir svart ball lagt på prikk;

 ii. utøverne trekker lodd for å bestemme hvem som skal gjøre neste støt;

 iii. neste utøver spiller fra ball i hånd; og
 iv. neste gang en utøver tar poeng eller begår en feil, avsluttes partiet.
 

c. Hvis den totale poengsummen avgjør hvem som blir vinneren av et sett eller en kamp, og den totale poengsummen er lik når det siste partiet er over, skal utøverne i dette partiet følge prosedyren for å legge svart ball på prikk, som beskrevet i b) ovenfor.