3.5 - Spille fra ball i hånd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.5 - Spille fra ball i hånd

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

For å spille fra ball i hånd, må køballen bli truffet fra en posisjon på eller innenfor linjene til «D-en», men den kan spilles i hvilken som helst retning.

 

a. Dommeren skal på forespørsel si om køballen er blitt riktig plassert (det vil si ikke utenfor linjene til «D-en»).
 

b. Hvis tuppen på køen berører køballen mens den blir plassert, og dommeren mener at den aktive utøveren ikke gjorde et forsøk på å støte, er ikke køballen i spill.