3.6 - Støt som må meldes

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 3 - 8-Ball >

3.6 - Støt som må meldes

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Alle støt unntatt åpningsstøt må meldes som forklart i 1.6 Standard melding av støt.  8-ballen kan først meldes etter at utøver har senket alle ballene i sin gruppe. Utøveren kan melde “safe” og støtet går da over til motstander etter at aktiv utøver har avsluttet sitt støt. Baller som går i hull ved “safe” blir værende i hull (se 8.17 Safestøt).