3.7 - Legge fargede baller på prikk

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.7 - Legge fargede baller på prikk

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Alle fargede baller som blir puttet eller tvunget av bordet, skal legges på prikk før neste støt blir utført, frem til de blir endelig puttet, som beskrevet i 3.3(g)(iii).

 

a. En utøver skal ikke holdes ansvarlig for en feil begått av dommer som ikke legger en ball på prikk på korrekt måte.
 

b. Hvis en farget ball blir lagt feil på prikk etter å ha blitt puttet i stigende rekkefølge som beskrevet i 3.3(g)(iii), skal den fjernes fra bordet, uten at det tildeles straff, når feilen oppdages, og spillet fortsetter.
 

c. Hvis et støt blir gjort med en eller flere baller som ikke er lagt riktig på prikk, vil de anses å være lagt riktig i påfølgende støt. Enhver farget ball som ved en feil mangler fra bordet vil bli lagt på prikk:

i. uten straff når en oppdager det, hvis ballen manglet på grunn av tidligere uoppmerksomhet;
ii. med straff dersom den aktive utøveren spilte videre før dommeren rakk å legge ballen tilbake på prikk.
 

d. Hvis en farget ball skal legges tilbake på prikk og dens egen prikk er opptatt, skal den legges på den prikken med høyest verdi som er tilgjengelig.
 

e. Hvis det er flere enn én farget ball som skal legges tilbake på prikk og deres egne prikker er opptatt, skal ballen med høyest verdi få forrang i rekkefølgen av tilbakeleggingen på prikk.
 

f. Hvis alle prikker er opptatt, skal den fargede ballen plasseres så nærme som mulig sin egen prikk, mellom prikken og den nærmeste delen av hodevantet.
 

g. Hvis alle prikker er opptatt når en skal legge rosa eller svart ball tilbake på prikk og det ikke er noe tilgjengelig sted mellom den aktuelle prikken og den nærmeste delen av hodevantet, skal den fargede ballen bli plassert så nærme som mulig sin egen prikk på bordets midtlinje under prikken.
 

h. I alle tilfeller skal den fargede ballen når den blir lagt tilbake på bordet ikke være i berøring med en annen ball.
 

i. En farget ball må, for å bli lagt på prikk på en korrekt måte, bli plassert for hånd på prikken som er fastsatt av disse reglene.