3.8 - Touching ball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.8 - Touching ball

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a.Hvis køballen etter at et støt er ferdig berører en eller flere baller som er «on», eller som kan være «on», skal dommeren erklære TOUCHING BALL, og indikere hvilke(n) ball eller baller køballen berører. Hvis køballen berører en eller flere fargede baller etter at en rød ball (eller en friball nominert som rød ball) har blitt puttet, skal dommeren også be den aktive utøveren om å ERKLÆRE hvilken farget ball han er «on».
 

b.Hvis det dømmes touching ball, må den aktive utøveren spille køballen bort fra ballen den berører uten at den beveger seg eller at det er et skyvestøt.
 

c.Hvis den aktive utøveren ikke gjør slik at noen berørende objektballer beveger seg, skal det ikke tildeles straff hvis:

i. ballen er «on»;

ii. ballen kan være «on» og den aktive utøveren erklærer at han er «on» den; eller

iii. ballen kan være «on» og den aktive utøveren erklærer, og treffer først, en annen ball som kan være «on».
 

d. Hvis køballen kommer til ro slik at den berører eller nesten berører en ball som ikke er «on», skal dommeren, hvis han blir spurt om den er borti, svare JA eller NEI. Den aktive utøveren må spille bort fra ballen, som nevnt ovenfor, men må først treffe en ball som er «on».
 

e. Hvis køballen berører både en ball som er «on» og en ball som ikke er «on», skal dommeren bare dømme touching ball på den ballen som er «on». Hvis den aktive utøveren spør dommeren om køballen også berører ballen som ikke er «on», har han rett på å få vite det.
 

f. Hvis dommeren mener at det ikke er støtet som gjør at en touching ball beveger seg i det øyeblikket støtet utføres, skal han ikke dømme feil.
 

g. Hvis en stillestående objektball som ikke berører køballen når dommeren undersøker den, senere blir ansett å være i kontakt med køballen før et støt har blitt gjort, skal ballene bli lagt tilbake av dommeren på en måte han anser som tilfredsstillende.