3.8 - Tap av parti

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 3 - 8-Ball >

3.8 - Tap av parti

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Aktiv utøver taper partiet om han

 

a)gjør et feilstøt når han senker 8-ballen,

b)senker 8-ballen før alle ballene i sin gruppe er senket,

c)senker 8-ballen i et ikke meldt hull, eller

d)driver 8-ballen ut av bordet.

 

Disse reglene gjelder ikke åpningsstøtet (se 3.3 Korrekt åpningsstøt).