3.9 - Ball på kanten av hullet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 3 - Spillet >

3.9 - Ball på kanten av hullet

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Når en ball faller ned i hullet uten å ha vært berørt av en annen ball, og:
 
a. Ikke er en del av et pågående støt, skal den replasseres og alle tidligere poeng skal telle.
 

b. Den ville ha blitt truffet av en annen ball som er en del av et støt:

i. uten brud på disse reglene (inkludert tilfeller der et regelbrudd ville ha skjedd hadde det ikke hadde vært for at ballen falt ned i hullet), skal alle baller replasseres og det samme støtet skal spilles igjen, eller et annet støt, dersom den aktive utøveren ønsker det;
ii. hvis en feil blir begått, får den aktive utøveren straff som beskrevet i 3.10, alle baller replasseres og neste utøver har de vanlige valgene etter en feil.
 

c. Hvis en ball et øyeblikk balanserer på kanten av hullet før den faller nedi, skal den regnes som i hullet og ikke bli replassert.