4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvilke områder disse turneringsbestemmelser gjelder for og hvordan terminlisten utformes.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

4.1 - Internasjonale spilleregler og turneringsbestemmelser

4.2 - Nasjonale turneringsbestemmelser og regler

4.3 - Terminliste