4 - Feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

4 - Feil

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for feil.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

Artikkel 41 - Feilstøt

Artikkel 42 - Forsettelige feil

Artikkel 43 - Feil som ikke er dømt