4 - Skiferplater

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner >

4 - Skiferplater

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Tykkelsen må være minimum 2,54 cm (1 inch), og spilleflaten må akseptere, enten gjennom egen styrke eller i kombinasjon av egen styrke sammen med bordets rammeverk, i lengderetningen ikke ha større avvik enn 0,508 mm (+0,020 inches) og i bredden 0,254 mm (+0,010 inches).

Spilleflaten skal i tillegg ha en toleranse på avvik på 0,762 mm (+0,030 inches) når en vekt av 90,7 kg (200 pounds) plasseres på spilleflatens senter. Samtlige av skiferplatens fuger må være i samme plan med en toleranse på avvik på 0,127 mm (+0,005 inch) etter vatring og justering.

Turneringsbord skal ha en skiferplate delt i tre like deler, med eksakt like mål. På platenes underside skal trerammer med en tykkelse på minst 1,905 cm (3/4 inch) være montert. Skiferplatene skal være festet til bordets rammeverk med gjennomgående skruer/bolter.