4.1 - Opptreden

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 4 - Utøverne >

4.1 - Opptreden

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. I tilfeller der:

i. en utøver bruker unormalt lang tid på å gjøre et støt eller å bestemme seg for hvilket støt han vil gjøre; eller
ii. utøveren oppfører seg på en måte som dommeren anser som bevisst eller vedvarende usportslig; eller
iii. der utøveren ikke oppfører seg som en gentleman; eller
iv. der utøveren nekter å fortsette et parti;
 
skal dommeren enten:
 
v. advare utøveren om at dersom slik opptreden vedvarer, vil motstanderen utnevnes som vinner av partiet; eller
vi. utnevne motstanderen som vinner av partiet; eller
vii. utnevne motstanderen som vinneren av settet, dersom opptredenen blir ansett som alvorlig nok.

b. Hvis dommeren har advart utøveren som beskrevet i (v) ovenfor, skal han hvis opptredenen som er nevnt ovenfor fortsetter:

 i. tildele seieren av partiet til motstanderen; eller
 ii. tildele seieren av settet til motstanderen, dersom opptredenen blir ansett som alvorlig nok.

c. Hvis dommeren har tildelt seieren av et parti til regelbryterens motstander på grunn av de ovenfor nevnte bestemmelser, skal han hvis samme utøver fortsetter med opptreden som nevnt ovenfor, tildele motstanderen seieren av settet.

d. Dommerens beslutning om å tildele seieren av et parti og/eller et sett til utøverens motstander, er endelig, og kan ikke ankes.