4.1 - Posisjonering av brekkmatten

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser > 4 - Brekkmatte >

4.1 - Posisjonering av brekkmatten

 

 

 

Pool - regler og spesifikasjoner

Bordet må være markert før turnering igangsettes. En vertikal linje må trekkes for posisjonering av brekkmatten. Linjen må være lang nok til å passere gjennom hullene i toppen og bunnen av brekkmatten.