4.11 - Alvorlige feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 4 - 14.1 Straight Pool >

4.11 - Alvorlige feil

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

For regel 6.14 Tre feil på rad regnes kun standardfeil, hvor en feil ved åpningsstøtet ikke regnes som én av tre feil. Ett poeng blir som vanlig trukket fra for den tredje feilen, og deretter trekkes ytterligere femten poeng og feilende utøvers antall feil nullstilles. Alle femten baller legges opp på nytt og feilende utøver må gjøre et nytt korrekt åpningsstøt. Ved 6.17 Usportslig opptreden velger dommeren en type straff som tilsvarer art av overtredelse.