4.1 - Forstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 4 - 14.1 Straight Pool >

4.1 - Forstøt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Utøveren som vinner forstøtet bestemmer hvem som skal gjøre åpningsstøtet (se 1.2 Forstøt for å bestemme rekkefølgen).