4.1 - Internasjonale spilleregler og turneringsbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste  >

4.1 - Internasjonale spilleregler og turneringsbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvilke internasjonale spilleregler og bestemmelser som benyttes.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

4.1.1 - Spilleregler

4.1.2 - Turneringsbestemmelser internasjonalt og nasjonalt