4.1.1 - Spilleregler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.1 - Internasjonale spilleregler og turneringsbestemmelser >

4.1.1 - Spilleregler

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Reglene for de ulike hovedgrenene og deres offisielle disipliner fastsettes av respektive verdensforbund (UMB, WPA og WPBSA).

 

2.WPA gjennomfører eventuelle endringer og/eller justeringer av sine regler kun én gang hvert femte år.

 

3.I samsvar med respektive verdensforbunds statutter og turneringsbestemmelser skal disse regler respekteres og tillempes i tilknytning til turneringer som arrangeres på interkontinentalt, kontinentalt og nasjonalt nivå.

 

4.Generelt gjelder at dispensasjon skal forevises for at avvikelse fra reglene skal aksepteres.

 

 

Se de fullstendig reglene og turneringsbestemmelsene i de respektive grenene:

 

Carambole - Regler og spesifikasjoner

 

Pool - Regler og spesifikasjoner

 

Snooker - Regler og spesifikasjoner