4.2 - Fjerning av brekkmatten

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser > 4 - Brekkmatte >

4.2 - Fjerning av brekkmatten

 

 

 

Pool - regler og spesifikasjoner

Etter brekket må brekkmatten fjernes av dommer så raskt som mulig og uten å forstyrre noen av ballene. Hvis ingen dommer er tilstede og det er baller som hindrer fjerning av brekkmatten, så må motstander fjerne brekkmatten. Hvis det ikke finnes hindringer, kan den aktive utøveren fjerne brekkmatten uten å involvere motstanderen.

 

Med eller uten dommer kan brekkmatten kun fjernes om ikke mer enn 2 (to) baller hindrer fjerning. Unntak fra denne regelen gjelder dersom 1 (én) eller flere baller er pré og hindrer fjerning. I dette tilfellet forblir brekkmatten på bordet inntil ballene som ligger pré ikke lenger er et hinder. I forbindelse med fjerning av brekkmatten kan dommer eller motstander bruke ball-markører eller kritt som er til deres disposisjon for å markere de ballene som hindrer fjerning. Brekkmatten må plasseres på sin plass unna fra spilleflaten, hvilket inkluderer vantene, og ballene må være plassert i sine opprinnelige posisjoner.