4.2 - Straff

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 4 - Utøverne >

4.2 - Straff

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. Hvis en utøver melder forfeit av et parti som beskrevet i dette punktet, vil utøveren:

 i. tape partiet; og

ii. miste alle poeng som er tatt, og motstanderen vil få tildelt det samme antall poeng som verdien på ballene som er igjen på bordet, der hver røde ball teller som åtte poeng, og hver farget ball som på en ukorrekt måte har blitt fjernet fra bordet, teller som om den hadde lagt på prikk.

b. Hvis en utøver melder forfeit av et sett som beskrevet i dette punktet, vil utøveren:

 i. tape det pågående partiet på samme måte som i (a); og

ii. dersom antall parti er avgjørende, tape det nødvendige antall uspilte parti slik at settet blir fullført; eller

iii. dersom den samlede poengsummen er avgjørende, tape resten av partiene, der hvert parti har en verdi på 147 poeng.