4.2 - Nasjonale turneringsbestemmelser og regler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste  >

4.2 - Nasjonale turneringsbestemmelser og regler

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvilke nasjonale turneringer som omfattes av disse turneringsbestemmelser og regler.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

4.2.1 - Offisielle turneringer

4.2.2 - Regioninndeling

4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer

4.2.4 - Godkjenning av turnering