4.2 - Opplegg i 14.1

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 4 - 14.1 Straight Pool >

4.2 - Opplegg i 14.1

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

For åpningsstøt legges alle 15 objektballer i en trekant med den fremste ballen på fotprikk. Når ballene legges opp på nytt, skal den fremste ballen sin plass være ledig når kun 14 baller legges opp. Omrisset av trekanten som skal være markert på bordet, benyttes for å fastslå om en tiltenkt brekkball ligger i området for opplegget. Dersom bordet er tappet for 14.1, så skal omrisset av trekanten fortsatt være markert for å fastslå om en ball ligger i området for opplegget.