4.2.1 - Offisielle turneringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.2 - Nasjonale turneringsbestemmelser og regler >

4.2.1 - Offisielle turneringer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NBs TBR regulerer alle offisielle turneringer på regionalt og nasjonalt nivå, der to eller flere medlemsklubber er representert.

 

2.NB følger de respektive verdensforbunds spilleregler i de ulike disiplinene. Nasjonale tilleggsregler kan forekomme.

 

3.NB har ingen regionale forbund. Om ett eller flere regionale forbund opprettes og anerkjennes av NB som ansvarlig for en spesifikk region, skal NBs TBR også gjelde for disse.

 

4.Eventuelle avvik fra NBs TBR kan kun gjøres etter dispensasjon fra NB. Søknad om godkjenning av turnering som sendes til NB skal, dersom arrangøren har et ønske om avvik fra bestemmelser og/eller regler, inneholde søknad om dispensasjon. Se 10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering