4.2.2 - Regioninndeling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.2 - Nasjonale turneringsbestemmelser og regler >

4.2.2 - Regioninndeling

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB har ikke regionale forbund, men deler inn landet i et antall geografiske regioner og medlemsklubbene fordeles i disse etter opptak. Se hjemmeside for oversikt over klubbene.

 

Nåværende inndeling ser slik ut ;

 

a.Region Øst

Klubber tilhørende i fylkene Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

 

b.Region Sør

Klubber tilhørende i fylkene Agder og Rogaland.

 

c.Region Vest

Klubber tilhørende i fylkene Vestland og Møre og Romsdal.

 

d.Region Midt

Klubber tilhørende i Trøndelag fylke.

 

e.Region Nord 1

Klubber tilhørende i Nordland fylke.

 

 

f.Region Nord 2

Klubber tilhørende i Troms og Finnmark fylke.

 

 

 

2.Regioninndeling kan endres ut ifra regioners og divisjoners størrelse, samt årsaker knyttet til opp- og nedrykksbestemmelser.