4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.2 - Nasjonale turneringsbestemmelser og regler >

4.2.3 - Ikke-offisielle klubbturneringer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Klubber som er medlemmer i NB har generelt rett til å arrangere turneringer som ikke er internasjonale, nasjonale eller regionale.

 

2.Klubbturneringer som arrangeres på kveldstid mandag til torsdag, og som således normalt ikke konkurrerer med NBs turneringsvirksomhet, krever ingen godkjenning. Slike turneringer kan ha startavgifter maksimalt opp til kr. 200,-. Slike turneringer omfattes ikke av TBR i et videre perspektiv, med unntak for de regler og bestemmelser som beskrives i TBR som handler om tobakk, alkohol, anti-doping, sportslig opptreden, etc. Arrangørklubber må sørge for at eventuelle deltakere uten klubbtilhørighet bekrefter at også de underlegger seg disse reglene.

 

3.Klubbturneringer som ikke omfattes av punkt 2 ovenfor krever enten meldingsplikt eller godkjenning av NB.

 

4.Klubbturneringer er meldingspliktige dersom de

a.arrangeres mandag til torsdag og har høyere startavgift enn kr. 200,-.

b.arrangeres fredag til søndag med startavgift kr. 200,- eller lavere. Dersom slike turneringer er regelmessige, kan de meldes inn en gang for hele sesongen.

 

5.Klubbturneringer må godkjennes av NB dersom de

a.sammenfaller med terminfestede nasjonale eller regionale turneringer.

b.sammenfaller med andre offisielle turneringer.

c.arrangeres fredag til søndag og har en startavgift høyere enn kr. 200,-, i gjennomsnitt per deltaker.