4.2.4 - Godkjenning av turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.2 - Nasjonale turneringsbestemmelser og regler >

4.2.4 - Godkjenning av turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Når en klubb, som er medlem i NB, ønsker å arrangere en internasjonal, nasjonal eller regional turnering, eller en annen turnering der representanter for andre klubber tillates å medvirke, skal godkjenning innhentes fra NB. Dette gjelder også såkalte «challenge»-turneringer og «ghost»-turneringer samt klubbturneringer uten handicap som skal telle med på Norgesratingen.

 
Ved godkjenning opprettes turneringen i CueScore av NB dersom ikke klubben benytter CueScores betalingsløsning. Se 10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering.

 

2.I enkelte  tilfeller kan det også være aktuelt at godkjenning skal innhentes fra internasjonalt forbund. Godkjenning hos internasjonalt forbund innhentes via NB.

 

3.Klubbturneringer som godkjennes av NB omfattes av TBR.