4.3 - Korrekt åpningsstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 4 - 14.1 Straight Pool >

4.3 - Korrekt åpningsstøt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Følgende regler gjelder ved åpningsstøt:

 

a)Køballen må plasseres bak hodelinjen.

b)Dersom ingen meldt objektball går i hull må køballen og minst to baller drives i vant etter at køballen har truffet opplegget, ellers blir åpningsstøtet meldt feil (se 8.4 Ball i vant). Dette straffes med at to poeng trekkes fra aktiv utøvers score (se 4.10 Feil ved åpningsstøt). Innkommende utøver kan velge å spille videre slik ballene ligger, eller la utøver som utførte åpningsstøtet gjøre et nytt åpningsstøt til han tilfredsstiller kravene for et korrekt åpningsstøt, eller motstander velger å spille videre med ballene slik de ligger (se 4.11 Alvorlige feil).