4.3 - Terminliste

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste  >

4.3 - Terminliste

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvordan terminlisten utformes og behandles i de ulike grenene.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

4.3.1 - Sesong

4.3.2 - Generelt om terminlisten

4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt

4.3.4 - Pool, nasjonalt og regionalt

4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt

4.3.6 - Endringer i terminlisten