4.3.2 - Generelt om terminlisten

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.3 - Terminliste >

4.3.2 - Generelt om terminlisten

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.Generelt for nasjonale turneringer i regi av NB gjelder at de starter fredag ettermiddag eller lørdag, mens regionale turneringer normalt starter lørdag morgen. Arrangør av regionale turneringer kan etter egen vurdering i forhold til forventet antall deltakere avvikle turneringen på én spilledag (hverdag eller helg). Spilledag skal fremgå av innbydelsen senest 1 (én) måned før regional turnering.

 

2.Endring av dato for terminfestede turneringer kan gjøres senest 2 (to) måneder før dersom det gjelder nasjonale turneringer, og senest 1 (én) måned før dersom det gjelder regionale turneringer.

 

3.NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren, unntatt NM Ungdom og NM Veteran som arrangeres samtidig.