4.3.2 - Generelt om terminlisten

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.3 - Terminliste >

4.3.2 - Generelt om terminlisten

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Hvilke forskjellige grener, klasser og kategorier som skal omfattes av terminlisten, respektive hvilke regler som gjelder for disse, kan bli gjenstand for endringer.

 

2.Hvor mange divisjoner som skal finnes, hvilke regler som gjelder for divisjonstilhørighet, og hvorvidt en divisjon er åpen eller lukket, kan bli gjenstand for endringer.

 

3.Hvor mange turneringer som skal arrangeres i en spesifikk klasse og /eller kategori, kan bli gjenstand for endringer.

 

4.Generelt for nasjonale og regionale turneringer i regi av NB gjelder at de starter lørdag morgen, men arrangør kan etter egen vurdering i forhold til forventet antall deltakere sette spillestart til fredag. Dette skal fremgå av innbydelsen senest 2 (to) måneder før nasjonal turnering og senest 1 (én) måned før regional turnering.

 

5.I de tilfeller hvor arrangør ønsker å avholde regionale turneringer i regi av NB på en søndag, skal dette ha godkjennelse av samtlige klubbledere i regionen. Dette skal fremgå av innbydelsen senest 1 (én) måned før turneringen.

 

6.Endring av dato for terminfestede turneringer kan gjøres senest 2 (to) måneder før dersom det gjelder nasjonale turneringer, og senest 1 (én) måned før dersom det gjelder regionale turneringer.

 

7.NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren, unntatt NM Ungdom og NM Veteran som arrangeres samtidig.