4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.3 - Terminliste >

4.3.3 - Carambole, nasjonalt og regionalt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.De nasjonale turneringene i Carambole skal planlegges slik at de, så langt det er mulig, ikke sammenfaller med internasjonale turneringer (VM, EM og eventuelle europeiske/internasjonale tour turneringer), som NB kan forvente seg mulighet for deltakelse i.

 

2.De internasjonale forbundene i Carambole anerkjenner 11 (elleve) forskjellige disipliner, men NB arrangerer turneringer kun i to av dem – 3-vants Carambole og Fri Carambole. Derav følger at NBs turneringer i Carambole ikke skal sammenfalle med internasjonale mesterskap og turneringer i disse disiplinene.

 

3.Det finnes bare en kategori, klasse og divisjon i Carambole, og derav følger at deltakelse i de av NB arrangerte turneringene er åpen for alle, uansett alder (unntak barn, se NIFs barneidrettsbestemmelser) og kjønn. Det avholdes ingen regionale turneringer i Carambole.

 

4.Hver sesong skal det arrangeres Norgesmesterskap i 3-vants Carambole Helmatch og Halvmatch samt Fri Carambole (åpen klasse). NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

5.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres turneringer i Norgescup 3-vants Carambole på helmatch bord (åpen klasse),  turneringer i Norgescup 3-vants Carambole på halvmatch bord (åpen klasse) og turneringer i Norgescup Fri Carambole med Handicap (åpen klasse).