4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.3 - Terminliste >

4.3.5 - Snooker, nasjonalt og regionalt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.De nasjonale turneringene i Snooker skal planlegges slik at de, så langt det er mulig, ikke sammenfaller med internasjonale turneringer (VM, EM og eventuelle europeiske/internasjonale tour turneringer), som NB kan forvente seg mulighet for deltakelse i.

 

2.De internasjonale forbundene i Snooker anerkjenner tre forskjellige disipliner, men NB arrangerer turneringer kun i to av dem – 15 Rød og 6 Rød. Derav følger at NBs turneringer i Snooker ikke skal sammenfalle med internasjonale mesterskap og turneringer i disse disipliner.

 

3.Det finnes bare én kategori, klasse og divisjon i Snooker, og deltakelse i de av NB arrangerte turneringene er åpen for alle, uansett alder (unntak: Masters og barn, se NIFs barneidrettsbestemmelser) og kjønn.

 

4.Det skal arrangeres Norgesmesterskap i følgende kategorier og disipliner:

 

a.15 Rød (åpen klasse) - hver sesong

b.6 Rød (åpen klasse) - hver sesong

c.Lag (åpen klasse) - hver tredje sesong (21/22, 24/25, 27/28 osv.)

 

NM avholdes generelt på datoer som ellers er fri fra andre nasjonale og regionale turneringer i samme gren.

 

5.Hver sesong skal det i tillegg arrangeres nasjonale turneringer (NC) og regionale turneringer (RT) i Norgescup Snooker.