4.3.6 - Endringer i terminlisten

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 4 - Anvendelsesområde for TBR og terminliste > 4.3 - Terminliste >

4.3.6 - Endringer i terminlisten

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Forbundsstyret vedtar terminlisten. TS har fullmakt fra forbundsstyret til å endre denne i samråd med medlemmene i sitt utvalg.

 

2.Arrangør, hvis ikke NB selv direkte er arrangør, som ønsker endring i terminlisten (dato eller sted), må sende inn søknad om dette til TS senest 2 (to) måneder før  nasjonale turneringer og 1 (én) måned før regionale turneringer. I søknad må motivet til endring angis.

 

3.Nasjonale mesterskap kan kun arrangeres ved terminer hvor det ikke arrangeres internasjonale turneringer i samme gren.