4.5 - Gi opp partiet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 4 - Utøverne >

4.5 - Gi opp partiet

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. En utøver kan bare gi opp partiet når han er den aktive utøveren. Motstanderen har rett til å velge om han vil akseptere eller ikke. Dersom han ikke aksepterer og spillet fortsetter, gjelder ikke lenger forespørselen om å gi opp partiet.

b. Når den samlede poengsummen teller og et parti blir gitt opp, skal verdien av alle ballene som er igjen på bordet bli lagt til motstanderens poengsum, der hver røde ball teller som åtte poeng, og hver farget ball som på en ukorrekt måte har blitt fjernet fra bordet, teller som om den hadde lagt på prikk.

c. En utøver skal ikke gi opp et parti i en hvilken som helst kamp dersom han ikke trenger snooker. Dersom denne regelen brytes skal det ses på som usportslig eller dårlig opptreden av utøveren det gjelder.