4.8 - Spesielle situasjoner i forbindelse med opplegg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 4 - 14.1 Straight Pool >

4.8 - Spesielle situasjoner i forbindelse med opplegg

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Når køball eller den femtende ballen hindrer opplegg av fjorten baller ved nytt opplegg, gjelder følgende spesielle regler. En ball betraktes som hinder for nytt opplegg om den befinner seg innen for eller optisk bryter trekantmarkeringen. Dommer kan hvis forespurt bestemme om en ball hindrer opplegg av baller.

 

a)Dersom den femtende ballen senkes i samme støt som den fjortende, legges alle femten baller opp i trekanten.

b)Dersom begge ballene forstyrrer, legges alle 15 baller opp i trekanten og køballen er ball i hånd bak hodelinjen.

c)Dersom det kun er objektballen som forstyrrer, plasseres denne på hodeprikken eller midtprikken om hodeprikk er blokkert av køballen.

d)Dersom kun køballen forstyrrer, plasseres den som følger: dersom objektballen befinner seg foran eller på hodelinjen er køballen ball i hånd bak hodelinjen; dersom objektballen befinner seg bak hodelinjen plasseres køballen på hodeprikken, eller på midtprikken dersom hodeprikken er blokkert. Uansett er det ingen restriksjoner på hvilken objektball utøver velger å spille på i første støt etter nytt opplegg. Dersom køballen eller objektballen så vidt er utenfor trekantmarkeringen og det skal legges opp på nytt, skal dommeren markere ballens (ballenes) posisjon slik at de(n) kan replasseres nøyaktig hvis den beveges utilsiktet i forbindelse med opplegget.

 

    Køballen

ligger

I TREKANTEN

IKKE I TREKANTEN OG IKKE PÅ HODEPRIKK*

PÅ HODEPRIKK*

15. ball                ligger

I TREKANTEN

15. ball: Fotprikk Køball: Bak hodelinje

15. ball: Hodeprikk Køball: Hvor den er

15. ball: Midtprikk Køball: Hvor den er

I HULL

15. ball: Fotprikk Køball: Bak hodelinje

15. ball: Fotprikk Køball: Hvor den er

15. ball: Fotprikk Køball: Hvor den er

BAK HODELINJE MEN IKKE PÅ HODEPRIKK*

15. ball: Hvor den er Køball: Hodeprikk

 

 

FORAN HODELINJE OG IKKE I TREKANTEN

15. ball: Hvor den er Køball: Bak hodelinje

 

 

PÅ HODEPRIKK*

15. ball: Hvor den er Køball: Midtprikk

*På hodeprikk betyr å forstyrre ved plassering av ball på hodeprikken.

Tabell 1. Oppsummering av regler for oppleggs situasjoner i 14.1