5 - Dommerteamet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker >

5 - Dommerteamet

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

 

5.1 - Dommeren

 

5.2 - Markøren

 

5.3 - Nedtegner

 

5.4 - Dommerens assistenter